پیش نویس تقاضانامه ثبت نام فراگیر پیام‌نور مقطع کارشناسی ارشد

برای بارگزاری مجدد روی تصویر کلیک کنید

دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر پذیرش از طریق کنکور سراسری به شیوه فراگیر نیز اقدام به جذب دانشجو می کند. به این صورت که دروس تخصصی نیمسال اول تحصیلی را به متقاضیان ارائه داده و بعد از موفقیت در امتحان، وارد نیمسال دوم تحصیلی شده و واحدهای درسی پاس شده نیمسال اول تحصیلی از کلیه واحدهای درسی کسر می گردد.

با توجه به سراسری بودن امتحانات در دانشگاه پیام نور و مشخص بودن کتاب ها و منابع امتحانی برای هر درس، دانشگاه پیام نور این شرایط را برای دانشجویان فراهم کرده است که ساکن هر شهری که باشند بتوانند به صورت خودخوان یا مجازی دروس خود را بگذراند و در نزدیکترین واحد دانشگاهی محل خود در امتحانات شرکت کنند.


رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به شرح زیر می باشد:

 گروه علوم انسانی

- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
- آموزش زبان انگلیسی
- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
- آموزش و بهسازی منابع انسانی
- اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
- الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
- الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی
- الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- برنامه ریزی درسی
- برنامه ریزی رفاه اجتماعی
- تاریخ گرایش تاریخ اسلام
- تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
- تاریخ گرایش تاریخ تشیع
- تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
- تحقیقات آموزشی
- تکنولوژی آموزشی

- جامعه شناسی
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنام هریزی مسکن و بازآفرینی شهری
- جغرافیای سیاسی
- جمعیت شناسی
- حسابداری
- حسابرسی

- حقوق بین الملل
- حقوق جزا و جرم شناسی
- حقوق خصوصی
- حقوق دادرسی اداری
- رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
- روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
- روان شناسی بالینی
- روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
- روان شناسی تربیتی
- روان شناسی شخصیت
- روان شناسی عمومی
- روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
- روزنامه نگاری
- زبان شناسی همگانی
- زبان و ادبیات انگلیسی
- زبان و ادبیات عربی
- زبان و ادبیات فارسی
- زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
- علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
- علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانههای عمومی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
- علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
- علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیست مهای اقتصادی
- علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
- علوم سیاسی
- فقه و حقوق خصوصی
- فلسفه و حکمت اسلامی
- فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
- فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
- کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
- کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
- مترجمی زبان انگلیسی
- محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
- مدیریت آموزشی
- مدیریت امور شهری
- مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
- مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بی نالمللی
- مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
- مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
- مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
- مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
- مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
- مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
- مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
- مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت رسانه
- مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
- مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
- مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
- مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

- مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
- مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
- مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
- مدیریت کسب و کار گرایش مالی
- مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورز شهای تفریحی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
- مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
- مشاوره گرایش مشاوره خانواده
- مشاوره گرایش مشاوره شغلی
- مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
- مطالعات فرهنگی


 گروه علوم پایه

- آموزش ریاضی
- بیوشیمی
- زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
- زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
- زیست فناوری گرایش میکروبی
- ژنتیک
- شیمی گرایش شیمی آلی
- شیمی گرایش شیمی تجزیه
- فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
- زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی 


 گروه فنی و مهندسی

- مهندسی برق  افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
- مهندسی برق  مدارهای مجتمع الکترونیک
- مهندسی شیمی  صنایع غذایی
- مهندسی شیمی  محیط زیست
- مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
- مهندسی صنایع  بهینه سازی سیستم ها
- مهندسی صنایع  سیستم های کلان
- مهندسی صنایع  مدیریت مهندسی
- مهندسی عمران  آب و سازه های هیدرولیکی
- مهندسی عمران  راه و ترابری
- مهندسی عمران  ژئوتکنیک
- مهندسی عمران  سازه
- مهندسی عمران  مهندسی محیط زیست
- مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
- مهندسی فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
- مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
- مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
- مهندسی مواد  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی


 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
- بیوتکنولوژی کشاورزی
- توسعه روستایی
- علوم دامی گرایش تغذیه دام
- علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین


 گروه هنر و معماری

- پژوهش هنر
- طراحی شهری 
- مهندسی معماری