منوی سایت

 


رشته‌های گروه دامپزشکی دانشگاه‌های دولتی (سراسری) در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر می‌باشد:

 

انگل شناسی دامپزشکی

  • انگل شناسی دامپزشکی

فیزیولوژی دامپزشکی

  • فیزیولوژی

قارچ شناسی دامپزشکی

  • قارچ شناسی

بافت شناسی دامپزشکی

  • بافت شناسی

باکتری شناسی دامپزشکی

باکتری شناسی


ایمنی شناسی دامپزشکی

  • ایمنی شناسی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

  • بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

بیوشیمی بالینی

  • بیوشیمی بالینی