منوی سایت

پذیرش در دانشگاه پیام‌نور از طریق دوره‌های فراگیر به این صورت است که متقاضیان دروس ارائه شده در ترم اول مقطع کارشناسی ارشد (ترم دانش‌پذیری) را گذرانده و بعد از کسب نمرات لازم این دروس وارد ترم دوم شده و دروس پاس شده ترم اول، جز واحدهای گذرانده مقطع کارشناسی ارشد محسوب می‌گردد.