منوی سایت

ویدئوهای آموزشی و کاربردی فراگیر پیام نور

آموزش باز و از دور، نظام آموزش نوینی برای سامان دادن به فرایند یاددهی و یادگیری است که یک مرکز آموزشی از طریق کاربرد رویکردهای مختلف و استفاده از یک یا چند رسانه، آموزش دانشجو را انجام م یدهد. شیوه آموزش باز و از دور، عمدتاً با توجه به ویژگیهای اقلیمی، اقتصادی و جمعیتی شکل گرفته است. جهت مشاهده ویدئوی آموزشی هر مطلب بر روی تصویر مورد نظر خود کلیک کنید.

اعتبار مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور

اعتبار مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور

معرفی جامع فراگیر دانشگاه پیام نور

معرفی جامع فراگیر دانشگاه پیام نور

ثبت نام آموزش عالی فراگیر پیام نور

ثبت نام آموزش عالی فراگیر پیام نور

امتحانات در دانشگاه پیام‌نور

امتحانات در دانشگاه پیام‌نور

رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور

رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور

شهریه تحصیلی

شهریه تحصیلی

معافیت تحصیلی برای مشمولان

معافیت تحصیلی برای مشمولان

شیوه ارائه دروس در دانشگاه پیام نور

شیوه ارائه دروس در دانشگاه پیام نور