نحوه گزینش در فراگیر پیام نور

نحوه گزینش دانشجو در دوره های فراگیر و تبدیل وضعیت

1. نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تأثیر 80 درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر 20 درصدی میانگین معدل مدرک کارشناسی می باشد. بر اساس مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 1397/11/06 کسب نمره علمی مثبت (بیشتر از صفر) برای پذیرش در هر کدرشته محل الزامی است.

2. میانگین معدل مدرک کارشناسی برای داوطلبانی که دانش آموخته دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می باشد.

3. دانشجویان سال آخر میبایست میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده خود را تا تاریخ مربوطه در محل مربوط در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی اعلام نمایند. 

تبصره: اینگونه از داوطلبان باید حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1399 (حداکثر تا 1399/11/30) به طور قطع در مقطع کارشناسی دانش آموخته شوند.

4. تغییر وضعیت دانش پذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط زیر است:

1-4. شرکت در آزمون های پایان دوره دانش پذیری مشتمل بر 6 تا 10 واحد درسی.

2-4. کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل های انتخابی متناسب با جدول شماره 5

 


متقاضیان ثبت نام دوره های فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد جهت کسب اطلاعات تخصصی و بیشتر با تلفن روابط عمومی به شماره 02128426757 تماس حاصل نموده و جهت ثبت نام آموزش عالی فراگیر پیام نور به لینک ثبت نام مراجعه نمایند.