نحوه تکمیل تقاضانامه در فراگیر پیام نور

- متقاضی باید در محل مورد نظر نام خانوادگی، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل وارد نماید. (از به کار بردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود).

- دانشپذیر باید برحسب اینکه زن یا مرد می باشد دایره مربوط را علامت گذاری نماید.

- دانشپذیر باید فقط شماره شناسنامه خود را درمحل مربوطه درج نماید و از درج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.

- دانشپذیر باید شماره سری و سریال شناسنامه خود را که در حاشیه بالای صفحات شناسنامه درج شده است، در این قسمت وارد نماید.

شناسنامه های المثنی بصورت «613435 دو» می باشد که در تقاضانامه بصورت: 613435 / 2 درج می شود.

- دانشپذیر باید تاریخ دقیق تولد خود را بصورت روز، ماه و سال در محل مربوط درج نماید (دو رقم اول سال تولد یعنی 13 درج گردیده است).

- دانشپذیر باید شماره ملی خود را که ده رقم میباشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.

- دانشپذیر باید با علامتگذاری در یکی از دایره ها، دین خود را مشخص نماید.

- دانشپذیر متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان و یا ایثارگران و یا داوطلب آزاد، باید با علامت گذاری در یکی از دایره های این ردیف، وضعیت سهمیه خود را مشخص نماید. ضمناً این قبیل متقاضیان لازم است به توضیحات بند 16 این دفترچه (مندرج در صفحات 56 و 57 ) توجه کافی داشته باشند.

تذکر مهم: رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح شامل: 1- ستاد کل نیروهای مسلح، 2- ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلام ی ، 3- ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی، 4- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

- در ردیف 11: متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان که با علامت گذاری مورد 10، 11، 12، 16، 17، 18، 19، 20 و یا 21 بند 10 متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (رزمنده داوطلب بسیجی، رزمنده جهاد کشاورزی و یا رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح) شده است، باید مدت حضور فرد رزمنده در جبهه را برحسب ماه، در محل مربوط درج نماید.

- در ردیف 12: متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان که با علامتگذاری مورد 10، 11، 12، 16، 17، 18، 19، 20 و یا 21 بند 10 متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان باید کد پیگیری 12 رقمی خود را در محل مربوط و از چپ به راست درج نماید.

- چنانچه ارگان تائیدکننده سهمیه شما ستاد مشترک سپاه پاسداران و یا ستاد کل نیروهای مسلح است، می بایست برای دریافت کد پیگیری به نواحی محل اعزام خود مراجعه نموده و پس از دریافت کد پیگیری 12 رقمی، آن را در این بند درج نمایید (کد پیگیری 12 رقمی ایثارگران برای هر آزمون متفاوت است).

- چنانچه ارگان تائیدکننده سهمیه شما، وزارت جهاد کشاورزی است کد پیگیری 12 رقمی ایثارگران عبارت است از: (کد ملی خود رزمنده 55)

- متقاضیان ارگان جهاد کشاورزی، در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام در این خصوص به ادارات امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه نمایند.

- در ردیف 13 متقاضی باید کد شهرستان محل تولد خود را که یک عدد چهار رقمی است از جدول شماره 6 همین دفترچه راهنما استخراج و در این محل درج نماید.

- متقاضی باید کد شهرستان محل صدور شناسنامه خود را که یک عدد چهار رقمی است از جدول شماره 6 دفترچه راهنما استخراج و در این محل درج نماید.

- متقاضی ذکور باید کد وضعیت نظام وظیفه خود را با توجه به مندرجات جدول شماره 1 این دفترچه راهنما در این بنددرج نمایند.

- متقاضی اتباع غیرایرانی بر حسب ملیت خود، یکی از گزینهها را علامتگذاری نموده و سپس نسبت به درج کد پیگیری 13 رقمی اقدام نمایند.

- وضعیت معلولیت این افراد از سازمان بهزیستی استعلام خواهد شد و در صورت تأیید آن سازمان، بند معلولیت برای آنان اعمال خواهد شد. لذا داوطلبان معلولی که در سازمان بهزیستی تشکیل پرونده ندادهاند، ضرورت دارد با مراجعه به ادارات بهزیستی محل سکونت خود نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تأیید معلولیت آنها توسط سازمان بهزیستی، خدمات و تسهیلات لازم به آنان ارائه نخواهد شد.

- تذکر: آن دسته از متقاضیانی که یکی از موارد بند 17 تقاضانامه را علامتگذاری می نمایند، می بایست با توجه به نوع و میزان معلولیت، برای شرکت در آزمون و پاسخگویی به سؤالات، نیاز خود به منشی را اعلام نمایند.

- آندسته از داوطلبانی که با دست چپ مینویسند و یا به عبارت دیگر چپ دست هستند، در صورتی که تمایل به استفاده از صندلی چپ دست در حوزه امتحانی دارند لازم است دایره مربوط را علامت گذاری نمایند.

- دانشپذیر باید با علامت گذاری یکی از دایره های مربوط، گروه امتحانی خود را که در آزمون آن شرکت خواهد کرد، مشخص نماید.

- متقاضی باید کدرشته تحصیلی دوره کارشناسی را که نام رشته فراغت از تحصیل در آن مجموعه رشته تحصیلی قرار می گیرد از سایت سازمان سنجش آموزش کشور استخراج و در محل مربوطه درج نماید.

- متقاضی باید کد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل دریافت مدرک تحصیلی خود را از سایت سازمان سنجش آموزش کشور استخراج و در محل مربوطه درج نماید.

- متقاضی باید تاریخ دقیق ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی را از چپ به راست در محل مربوطه درج نماید.

- متقاضی باید تاریخ دقیق دریافت مدرک کارشناسی خود را از چپ به راست در محل مربوطه درج نماید.

- متقاضی معدل اکتسابی را براساس معدل مندرج در مدرک دانش آموختگی و دانشجویان سال آخر، معدل واحدهای گذرانده خود را حداکثر تا تاریخ 1398/06/11 بر مبنای 0 تا 20 تا دو رقم اعشار از چپ به راست در محل مربوط درج نماید.

- دانشجویانی که دانش آموخته دوره های کارشناسی ناپیوسته میباشند، باید در این ردیف معدل اکتسابی مقطع کاردانی خود را با توجه به معدل مندرج در مدرک دوره کاردانی درج نمایند.

- متقاضی باید کد و نام رشته امتحانی که متقاضی شرکت در آزمون آن رشته می باشد را از جدول شماره 2 دفترچه، استخراج و در محل مربوط درج نماید.

- متقاضی باید کد رشته محل های انتخابی خود برای تحصیل را با توجه به رشته امتحانی از جدول شماره 5 استخراج و به ترتیب اولویت علاقه، در محل مربوط درج نماید.

- متقاضی باید کد شهرستانی را که تمایل دارد در آن شهر امتحان دهد از جدول شماره 6 دفترچه راهنمای آزمون استخراج و سپس در محل مربوط درج نماید.

- متقاضی باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده در این بند تکمیل نماید. (طی مراحل آزمون چنانچه آدرس متقاضی تغییر کند، لازم است آدرس جدید خود را کتباً به سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع دهد).

- متقاضی باید منطقه شهرداری محل سکونت خود را که از 1 تا 22 می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.

- متقاضی باید کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.

- متقاضی باید شماره تلفن ثابت با کد پیش شماره شهرستان محل اقامت خود را در محل مربوط درج نماید.

- متقاضی باید شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.

- آن دسته از متقاضیانی که دارای پست الکترونیکی می باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره پر کردن فرم ثبت نام و تقاضانامه الکترونیکی سایت با شماره روابط عمومی 02128426757 تماس حاصل فرمائید.