منوی سایت

معرفی رشته مدیریت ورزشی

تعریف

تعریف مدیریت ورزشی، از تعریف عمومی که برای مدیریت وجود دارد، فاصله زیادی نداشته و در واقع بخش تخصصی ورزشی به دنبال این تعریف می آید. سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت در ورزش و تربیت بدنی تعریفی است که برای مدیریت ورزشی می‌شناسیم.

هویت مدیریت ورزشی امروزه در جهان شناخته شده است چرا که در دانشگاه‌های بزرگ جهان که رشته تربیت بدنی را دارند مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از رشته‌هائی است که در آنجا تدریس می‌شود و افرادی که در این بخش تربیت می‌شوند برای اداره امور ورزش و تربیت بدنی جهت پیدا می کنند و در دو بخش یکی مدیریت اماکن تاسیسات و دانشکده‌ها و دیگری در ورزش قهرمانی هم از نظر اجرا و هم برنامه‌ریزی به‌خدمت گرفته می‌شوند.
سپس آنان بر حسب تجربه با علاقه خود جذب بازار کار در سایر شاخه‌های مدیریتی در بخش‌های ورزش قهرمانی، همگانی، مدارس، فداراسیون‌ها و سازمان‌های ورزشی و نیز باشگاه‌ها می‌شوند.


ضرورت و اهداف

مدیریت ورزشی یکی از مدیریتهای جدیدی است که از چند دهه پیش در دانشگاههای معتبر جهانی به عنوان یکی از گرایشها و تخصص های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد و مقطع دکتری جایگاه ویژه ای برای خود یافته است .امروزه نگرش دانشگاهی و علمی به این گرایش دستاوردها و یافته های پژوهشگران و متخصصان این رشته می باشد.

فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد . پس بنابراین وجود مدیرانی کارآمد و اثر بخش برای سازمانها و بویژه سازمانهای ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق آشنایی با فرآیند مدیریت در حیطه تربیت بدنی و ورزش می‌باشد.


مدیریت ورزشی از دیدگاه جهانی

دانشگاه‌ها و کالج‌ها هم اکنون در حال تدوین برنامه های درسی برای مدیریت ورزش در بازارهای خارجی هستند این کار را می توانید با برنامه مدیریت ورزشی خود هماهنگ ساخته و یا آن را با شرکت در برنامه معادلات بین المللی که از سئوی دانشگاه ها ممکن است برگزار شود هماهنگ سازید دیگر اینکه نقش ورزش در بازارهای اروپا با توجه به تغییرات گسترده ای که در بازار ورزش اروپائی در حال روی دادن است هر روز اهمیت بیشتری می یابد. فلسفه مدیریت و تدابیری که در ورزش امریکای جنوبی بکار گرفته می شود شاید در خلق الگویی جدید در ورزش اروپا مؤثر باشد.