تعریف

دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی به منظور پرورش کادر مدیریت اجرایی، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی خصوصی، تعاونی و دولتی و نیز تامین مدیر برای طرح‌های بزرگ عمرانی تهیه و تدوین شده است. نظر به اینکه مهم‌ترین منبع موجود برای انتخاب و پرورش مدیر, جهت بنگاه‌ها و طرح‌های مذکور کادر موجود مدیریت در کشور است. جامعه‌ای که از میان آن داوطلبان این دوره انتخاب خواهند شد، در درجه نخست مرکب است از مدیران شاغل تراز اول و میانی این موسسات و نیز آن دسته از کارشناسان شاغل که در عمل علاقه و استعداد خود را به مشاغل مدیریت نشان داده اند. تجاربی که مدیران شاغل کشور ظرف چند سال کسب کرده‌اند اگر در قالبی علمی مدون شود راهنمای مؤثری برای عمل خواهد شد.


اهداف

هدف کلی برنامه، بهبود نظام مدیریت در سطح واحدهای تولیدی و خدماتی است. لازمه دستیابی به این هدف کلی تحقق اهداف خاص آموزشی زیر است:
الف. آماده‌ کردن شرکت‌کنندگان برای قبول وظایف مدیریت از طریق آشنائی با آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تقویت قابلیت‌های تحلیل، ابتکار، خطرپذیری، ارتباطات، تصمیم گیری و بالاخره رهبری موسسات تابعه.
ب. ایجاد زمینه جهت ارتباط نزدیک‌تر و موثر میان مدیران و کادر مشاوران و کارشناسان مدیریت ازطریق دست‌یابی به دیدگاه‌ها و زبان مشترک علمی، در جهت استفاده بهینه مدیران از کادر مذکور.


نقش و توانایی

انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در این برنامه با گذراندن آن به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یافته و با استفاده از فنون و تئوری‌های جدید وظایف خود را درسطحی بهتر از سابق انجام دهند و پس از کسب تجربیات بیشتر مسئولیت‌های مهم‌‌تری را در سطوح بالاتر مدیریت عهده‌دار کردند. نیل به این هدف در گرو کسب توانائی‌های زیر است که در برنامه بر آن تاکید شده است.

الف. نگرش علمی به مدیریت: شرکت‌کنندگان در برنامه از طریق آشنائی وسیع با تجربیات دنیای صنعتی و پژوهش‌های معمول در رشته مدیریت به اهمیت نگرش علمی به مسایل مدیریت پی خواهند برد و از تفکر یک بعدی، شتاب زدگی در عمل و پیش داوری درباره روش‌های کارآمد مدیریت که از ویژگی‌های نگرش غیر علمی است پرهیز خواهند کرد.

ب. کسب دانش مدیریت: آشنائی مدیران با تجربیات کشورهای صنعتی و نیز تحقیقات اندیشمندان مدیریت موجب ارتقاء سطح دانش آنان در این زمینه می‌شود و این امر از سوئی زمینه استفاده موثرتر از فنون جدید مدیریت را توسط مدیران و کارشناسان مدیریت ایجاد کرده موجب می‌شود که مدیران از مشاوران و کادر ستادی خود بهتر استفاده کنند.

ج. بهبود مهارتهای مدیریت: منظور از بهبود مهارت‌های مدیریت ایجاد زمینه جهت تلفیق علم و عمل یعنی توانائی استفاده عملی از دانش مدیریت است. بخش مهمی از برنامه به پرورش مهارت‌های عمومی مدیریت و تجزیه و تحلیل و چاره جوئی عملی برای مشکلات مدیریت سازمان‌ها اختصاص یافته است.


ضرورت و اهمیت

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و یا نوپای صنعتی نشان می‌دهد که مدیریت یکی از اهرم‌های قوی محرک‌های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص درسطح اجرائی در کشور ما نیز به خوبی احساس شده است. مدیریت واحدهای بزرگ اقتصادی وطرح‌های عمرانی با اتکا به سلیقه شخصی و از طریق سعی و خطا راهی است پرهزینه و خطرخیز که می بایست از آن پرهیز کرد. خاصه در شرایط کنونی که کشور ما با کمبود منابع ارزی، رشد جمعیت و انتظارات روزافزون مردم درباره ارتقاء سطح زندگی روبروست تصمیم گیری منطقی و استفاده بهینه از امکانات مادی و انسانی موجود از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار شده است. کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز درنظرگرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در زمینه برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، رهبری و مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول به نحوی موثرتر از گذشته انجام دهند. با این وصف و با توجه به اینکه برای اکثریت قریب به اتفاق مدیران واحدهای تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی دربخش دولتی، خصوصی یا تعاونی فرصت بهره‌گیری از آموزش‌های موثر مدیریت وجود نداشته است، کوششی سازمان یافته، گسترده و بلندمدت برای پرورش مدیر ضروری به نظر می‌رسد.