مدیریت عملیات مدیریت کسب و کار

مجموعه سوالات امتحانی درس مدیریت عملیات عملکرد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور که بر اساس نیمسال های تحصیلی مختلف طبقه بندی شده است. دانشجویان گرامی جهت دریافت رایگان نمونه سوالات امتحانی درس مذکور بر روی دکمه دانلود سوالات امتحانی کلیک نمایند.

 

عنوان درس: مدیریت عملیات

کد درس: 1218476

 

 


  مجموعه سوالات امتحانی پایان ترم درس مدیریت عملیات مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نمونه سوالات نیمسال‌ های تحصیلی زیر می باشد:

 

  • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94