مدارک تحصیلی مورد پذیرش در فراگیر پیام نور

دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی (به شرط فارغ التحصیلی تا تاریخ 99/11/30) می توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک رشته گرایش از رشته‌های امتحانی (بجز رشته های مهندسی معماری و طراحی شهری) ثبت نام نمایند.

یادآوری: متقاضیانی که رشته کارشناسی آنها با رشته کارشناسی ارشد انتخابی همنام و یا مشابه نباشد، به تشخیص گروه آموزشی مربوط؛ موظفند در دوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا 12 واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

1. شورای گسترش آموزش عالی به منظور هماهنگی در اجرای مصوبات جلسه 432 مورخ 1377/09/03 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات 221 مورخ 1390/01/23 و 252 مورخ 1391/10/05 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه مربوط و جلسه 748 مورخ 1388/11/17 شورای برنامه ریزی آموزش عالی، با هدف کمک به ادامه تحصیل آن عده از دارندگان مدرک معادل که موفق به قبولی در آزمون های جامع دارندگان مدرک معادل نشده اند، طی آیین نامه شماره 2/77633 مورخ 1392/05/08 ابلاغ شده توسط معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر داشت:

1-1. آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/09/03 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذیرفته شده‌اند، مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند.

تذکر: بر اساس مصوبه 771 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1394/08/26 دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال های 1377 الی 1381 به دوره های مذکور راه یافته اند، از تسهیلات مصوبه فوق برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می شوند.

2-1. آن عده از دارندگان مدرک معادل که بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق الذکر، در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شده اند، به دلیل ممنوعیت برگزاری دوره معادل، در شمول این مصوبه قرار نمی گیرند و با مدرک معادل حق شرکت در آزمون های ورودی دوره های بالاتر را ندارند.

3-1. آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی (مشمولین بند 1-1) که در دوره های با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، برنامه های درسی دوره را برابر برنامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذرانده اند، اجازه دارند در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود) شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون، ادامه تحصیل دهند.

4-1. آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی (مشمولین بند 1-1) که در دوره های فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وارد شد ه اند، مشروط براینکه برنامه های درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت کرده باشند، اجازه دارند در آزمون های مقاطع بالاتر شرکت نمایند. این عده از داوطلبان در صورت قبولی در آزمون ورودی مقطع بالاتر موظفند تا 20 % واحدهای دوره را به تشخیص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پذیرنده، به عنوان دروس جبرانی بگذرانند و در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین 12/00 در دروس مذکور، تحصیل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.

5-1. ادامه تحصیل افرادی که دارای مدارک استخدامی، داخلی و یا با عنوان «معادل» می باشند، ضمن رعایت بخشنامه 2/77633 مورخ 1392/05/28 منوط به تأیید دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. بدیهی است صرفاً تأییدیه تحصیلی و یا قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نمی باشد.

2. دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 دانش آموخته شود می تواند در دوره دانشپذیری شرکت کند. این متقاضی در صورت پذیرفته شدن در امتحان نیمسال اول تحصیلی دوره دانشپذیری هنگام ثبت نام باید گواهی دانش آموختگی خود را ارائه کند. اینگونه داوطلبان باید فرم مخصوص معدل (مندرج در انتهای همین دفترچه راهنما) مبنی بر تعداد واحد و معدل واحدهای گذرانده را تا تاریخ 1399/06/31 تکمیل و نزد خود نگه دارند تا در زمان مقتضی به مرکز محل تحصیل ارائه نمایند.

3. بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 1374/11/03 شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب و فضلای حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادر شده مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان و یا خراسان رضوی دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده اند، همانند دارندگان مدارک کارشناسی در رشته های علوم انسانی می توانند دراین دوره ها ثبت نام نمایند. ضمناً بر اساس مصوبه مذکور، این متقاضیان فقط می توانند در رشته های علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.

 


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه پیام نور و مشاوره تخصصی رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید.
ساعت تماس از ساعت 9 صبح الی 17 و از طریق تلفن روابط عمومی به شماره 02128426757 می باشد.