فراگیر چیست؟

فراگیر عنوان دوره ای است که متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور می توانند از آن استفاده کنند و روند آن به این صورت است که با ثبت نام در این دوره و شرکت در امتحانات ترم اول فراگیر پیام نور و کسب نمره لازم برای ترم دوم پذیرش شده و دروس و واحدهایی که در دوره فراگیر یا به عبارت دیگر دانش پذیری گذرانده اند از کل واحدهای کارشناسی ارشد کسر شده و به عنوان نمرات ترم اول تلقی می گردد.