رشته های تحصیلی فراگیر پیام نور

تقریبا تمام رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور که از طریق کنکور سراسری پذیرش می‌گردند، در دوره های فراگیر پیام نور وجود دارد.

لیست رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد که متقاضیان جهت ادامه تحصیل می بایست انتخاب کنند، به شرح زیر می باشد: