دروس و منابع امتحانی

در دانشگاه پیام نور کلیه مقاطع تحصیلی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، کتاب و منابع امتحانی مشخص شده است و سوالات امتحانی تمامی واحدهای دانشگاهی یکسان است. این قضیه در دوره های فراگیر پیام نور هم شامل می شود.

به این منظور اگر کسی متقاضی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور باشد، با مطالعه دروس و کتاب های منابع امتحانی ترم اول که برای داوطلب مشخص می گردد خود را برای امتحان ترم اول کارشناسی ارشد فراگیر یا اصطلاحا دانش پذیری اماده می کند و در صورت کسب نمره لازم در آن امتحان برای ترم دوم پذیرش گردیده و واحدهای پاس شده از کل واحدهای کارشناسی ارشد ایشان کسر می گردد.