برخی از ضوابط در فراگیر پیام نور

برای اطلاع آن دسته از متقاضیانی که مایل به ثبت نام در دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشند، برخی ضوابط نیمسال دانش پذیری به شرح زیر اعلام می گردد:

1. ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته به منزله پذیرش کلیه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقی می شود.

2. مسئولیت تهیه کتب و منابع درسی معرفی شده به عهده متقاضی می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

3. عدم شرکت در آزمون بمنزله انصراف تلقی گردیده، مدارک ثبت نام و مبلغ واریزی عودت داده نخواهد شد.

4. آزمون به صورت چند گزینه ای برگزار می شود و دارای نمره منفی نمی باشد.

5. سؤالات آزمون ها مطابق منابع اعلام شده برای هر درس طراحی می شود.

6. برگزاری آزمون، تصحیح پاسخنامه ها، اعلام نتایج و پاسخگویی در خصوص نتایج آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

7. چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد شرایط یکی از ضوابط ورود به این دوره ها نبوده در هر مرحله ای از تحصیل از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و یا حتی پس از گذراندن تمامی واحدهای درسی برای وی مدرک تحصیلی صادر نخواهد شد.

8. هیچ گونه مزایا از قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه و.... به دانش پذیر تعلق نمی گیرد.

9. کارکنان دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی در صورت تمایل به ثبت نام در دوره های فراگیر مجاز به انتخاب رشته های مرکز محل اشتغال خود نبوده و نمی توانند مرکز محل اشتغال خود را به عنوان مرکز انتخابی تعیین کنند. این دسته از داوطلبان باید موضوع داوطلبی خود را کتباً به رئیس مرکز محل اشتغال خود اعلام کرده و مرکز دیگری را برای تحصیل انتخاب نمایند.

 کارکنان مراکز استانی پیام نور مجاز به تحصیل یا انتخاب محل آزمون خود در مرکز دانشگاهی محل استقرار استان نخواهند بود. بدیهی است در صورت انتخاب مرکزمحل خدمت و پذیرش، قبولی آنها لغو خواهد شد.

10. متقاضی باید از توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی انتخابی خود برخوردار باشد، در غیر این صورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده ایشان می باشد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ضوابط کلی پذیرش کارشناسی ارشد به شیوه فراگیر در دانشگاه پیام نور با شماره تماس 02128426757 تماس حاصل فرمائید.