منوی سایت

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور و دانشگاه باز سوکوتای تاماتیرات تایلند
 

 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور و دانشگاه باز سوکوتای تاماتیرات تایلند در حاشیه کنفرانس بین المللی آموزش باز در دانشگاه سوکوتای تاماتیرات تایلند با امضای دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر پراسارت سوبکا رئیس داشگاه باز سوکوتای تاماتیرات صورت گرفت.

 با توجه به این که هر دو دانشگاه از شیوه آموزش باز و از راه دور استفاده می کنند، این تفاهم نامه نقشی مثبت در جهت ارتقای کیفیت آموزش باز و توسعه روابط دانشگاهی خواهد داشت.

 "کنفرانس بین المللی آموزش باز" با عنوان "پژوهش و نوآوری در جامعه دیجیتال" ، با همکاری و حمایت انجمن بین المللی آموزش باز و از دور (ICDE)، سازمان آموزش و پرورش جنوب شرقی آسیا(SEAMED) ، دانشگاه سایبری تایلند (TCU) و اداره کنوانسیون و نمایشگاه تایلند (TCEB) از تاریخ 10 تا 12 مردادماه در دانشگاه باز سوکوتای تاماتیرات در شهر نانتابوری، کشور تایلند برگزار شده است.
در این همایش، نمایندگان موسسات آموزش عالی داخلی و بین المللی، محققان، صاحب نظران و اعضای هیات علمی آموزش از دور و سیاست گذاران آموزش عالی شرکت کردند . هدف اصلی این گردهمایی، ایجاد فرصت مناسب برای ارائه نظرات روسای دانشگاه‌های عضو انجمن آسیایی دانشگاه های باز (AAOU) و انجمن بین المللی آموزش باز و از راه دورمی باشد، که سبب ایجاد ارتباط به منظور انجام برنامه‌های مشترک آموزشی، ارتقای فناوریهای نوین آموزشی و پژوهشی و نوآوری در کیفیت آموزش باز و از دور، قابل دسترس نمودن آموزش عالی به صورت کیفی و برابر برای همه و بویژه برای اقشار آسیب پذیر از طریق موسسات توسعه یافته و مشارکت راهبردی و همچنین تقویت شبکه ارائه دهندگان آموزش از دور در آسیا-اقیانوسیه بوده است.
گفتنی است، دانشگاه سوکوتای تامیرات تایلند یکی از برجسته ترین دانشگاه های کشور تایلند در زمینه آموزش از دور می باشد  که با به کارگیری شیوه و تکنولوژی های نوآورانه و خلاقانه متعددی برای دستیابی به اهداف آموزش باز فعالیت می کند. این دانشگاه کار خود را با 3 دانشکده مطالعات آموزشی، هنرهای آزاد و علوم مدیریت آغاز کرده و در حال حاضر دارای 12 دانشکده است.