راهنمای رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

مقطع
گروه رشته
رشته تحصیلی

پذیرش فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی کشور علاوه بر کنکور سراسری پذیرش بدون کنکور براساس سوابق تحصیلی برای مقطع کارشناسی و دوره فراگیر برای مقطع کارشناسی ارشد نیز انجام می دهد. پذیرش فراگیر مختص به مقطع کارشناسی ارشد بوده و فرآیند آن به این صورت است که دروس نیمسال اول تحصیلی به دانشپذیران ارائه گردیده و بعد از موفقیت در امتحان آن پذیرش نیمسال دوم شده و دروس پاس شده از کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد کسر می گردد.


معرفی دروس ارائه شده دوره فراگیر دانشگاه پیام نور

مدیریت کسب و کار MBA

دوره کارشناسی ارشد مدیریت ( MBA ) به منظور پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمان‌های اقتصادی - اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. در زیر دروس نیمسال اول تحصیلی دوره فراگیر برای رشته تحصیلی مدیریت کسب و کار ارائه شده است:

  نظریه های سازمان و مدیریت (3 واحد)

  مدیریت استراتژیک پیشرفته (3 واحد)

  زبان تخصصی مدیریت (2 واحد)

 


مدیریت بازرگانی

دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه‌ای مدیریت در سازمان‌های بازرگانی و موسسات دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین گردیده است. در زیر دروس نیمسال اول تحصیلی دوره فراگیر برای رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی ارائه شده است:

  نظریه های سازمان و مدیریت (2 واحد)

  مدیریت استراتژیک پیشرفته (2 واحد)

  زبان تخصصی مدیریت (2 واحد)

 مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد)


مدیریت دولتی

دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با هدف آماده ساختن دانشجویان شاغل درسازمان‌های دولتی جهت احراز مشاغل حرفه‌ای مدیریت در سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی تنظیم و تدوین گردیده است. در زیر دروس نیمسال اول تحصیلی دوره فراگیر برای رشته تحصیلی مدیریت دولتی ارائه شده است:

  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2 واحد)

  مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد)

  حقوق اساسی در سازمانهای دولتی (2 واحد)

 اداره امور عمومی در اسلام  (2 واحد)


مدیریت آموزشی

به منظور بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق مدیرانی با بیش‌ها، شناخت‌ها و مهارت‌های لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.. در زیر دروس نیمسال اول تحصیلی دوره فراگیر برای رشته تحصیلی مدیریت آموزشی ارائه شده است:

  نظارت و راهنمایی آموزشی (2 واحد)

  اصول برنامه ریزی آموزشی (2 واحد)

  اصول مدیریت اسلامی (2 واحد)

 تئوری سازمان و مدیریت  (2 واحد)