منوی سایت


  اختصاص اعتبار برای طرح های کشاورزی به کردستان

برای اجرای طرح‌های ملی در بخش باغبانی اعتبار اختصاص خواهد یافت...


  افزایش 25 هزار نفر به دانشگاه فرهنگیان

۲۵ هزار نفر به دانشگاه فرهنگیان سطح کشور اضافه می‌شوند ...