دانشگاه‌های ارائه دهنده علوم سیاسی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته علوم سیاسی برای دو گرایش آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

1. دانشگاه های ارائه دهنده رشته علوم سياسي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهانزرین شهرآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران غربآموزشی پژوهشی
3خراسان رضویقوچانآموزشی پژوهشی
4قزوینقزوینآموزشی پژوهشی
5لرستانخرم آبادآموزشی پژوهشی

2. دانشگاه‌ ارائه دهنده رشته علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسلام

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1گیلانرشتآموزشی پژوهشی