_گرایش تبدیل انرژی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1397-98تیرماه 1398
2مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1398-99مهرماه 1398