برنامه ارائه دروس(چارت درسی) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی1397-98تیرماه 1398
2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی1398-99مهر 1398