منوی سایت

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانش آموزش‌کاوی زبان فارسی، به مطالعه‌ی علمی شیوه‌های یاددهی و یادگیری زبان فارسی می‌پردازد. رشته‌ی آموزش زبان فارسی به‌غیرفارسی‌زبانان نیز در راستای این هدف تأسیس شده است. در نقشه‌ی جامع علمی کشور، یکی از اهداف کلان کشور، ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان‌های بین‌المللی است.

با توجه به اهمیت این موضوع، رشته «آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان» در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در سال١٣٩٤ تأسیس شد. هدف اصلی از تأسیس این دوره، تربیت متخصصان کارآمد برای خدمت در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و کاربردی است. دانش‌آموختگان این دوره می‌توانند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور و دیگر سازمان‌ها در زمینه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان به ‌فعالیت بپردازند.

این دانش آموختگان با توجه به کسب تخصص‌های لازم در حوزه‌ی آموزش زبان، در صورتی که بر زبان‌های دیگر مسلط باشند، می‌توانند به‌صورت علمی‌تر به آموزش سایر زبان‌ها نیز بپردازند. همچنین این دانش-آموختگان با توجه به تخصص علمی خود، توانایی لازم جهت آموزش درس‌های مرتبط با زبان فارسی در رشته‌ی ادبیات فارسی، زبان‌شناسی، زبان خارجی و دیگر رشته‌های علوم انسانی را نیز دارا می‌باشند.