برخی از ضوابط نیم سال دانش پذیری

برای اطلاع آن دسته از داوطلبانی که مایل به ثبت نام در دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد  می باشند، برخی ضوابط نیم سال دانش پذیری به شرح زیر اعلام می گردد:
1. ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد به منزله پذیرش کلیه ضوابط ومقررات دانشگاه تلقی می شود.
2. مسئولیت تهیه کتب ومنابع درسی معرفی شده به عهده دانش پذیر می باشد ودانشگاه هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص ندارد.
3. عدم شرکت در آزمون دروس دوره دانش پذیری به منزله انصراف تلقی گردیده، مدارک ثبت نام ومبلغ شهریه واریزی عودت داده نخواهد شد.
4. کلیه آزمون های دوره دانش پذیری به صورت تستی برگزار می شود .
5. سوالات آزمون ها مطابق منابع معرفی شده در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر طراحی می شود.
6. برگزاری آزمون وتصحیح پاسخنامه ها از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.
7. چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق راکتمان نموده یا واجد شرایط یکی از ضوابط ورود به این دوره ها (با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام) نبوده در هر مرحله ای از تحصیل از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
8. هیچگونه مزایا از قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه و .... به دانش پذیر تعلق نمی گیرد.
9. کارکنان دانشگاه پیام نور باهر وضعیت استخدامی درصورت تمایل به ثبت نام در دوره های فراگیر مجاز به انتخاب رشته های مرکز محل اشتغال خود نبوده ومی توانند مرکز دیگری را برای تحصیل انتخاب  نمایند. بدیهی است در صورت انتخاب مرکز محل خدمت وپذیرش، قبولی آنها لغو خواهد شد.
10. داوطلب باید از توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی انتخابی خود برخوردار باشد درغیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده اوست.