1. دانشگاه پیام نور - واحد تربت حیدریه

  آدرس: تربت حیدریه، شهرک ولی عصر(عج)، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 051522924011

  سایت: trh.razavi.pnu.ac.ir

 


2. دانشگاه پیام نور - واحد چناران

  آدرس: چناران، خیابان بهشتی 2، جنب بانک کشاورزی، ساختمان اداری دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05146129900

  سایت: chenaran.razavi.pnu.ac.ir

 


3. دانشگاه پیام نور - واحد فریمان

  آدرس: فریمان، خیابان سد، بعد از پارک جنگلی، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05134623075

  سایت: www.pnufariman.ac.ir

 


4. دانشگاه پیام نور - واحد قوچان

  آدرس: تربت حیدریه، شهرک ولی عصر(عج)، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05147245761

  سایت: pnughn.razavi.pnu.ac.ir

 


5. دانشگاه پیام نور - واحد کاشمر

  آدرس: کاشمر، ضلع شرقی بلوار سید مرتضی، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05155250700

  سایت: kashmar.razavi.pnu.ac.ir

 


6. دانشگاه پیام نور - واحد گناباد

  آدرس: گناباد، انتهای خیابان شهید شوریده، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05157259200

  سایت: gonabad.razavi.pnu.ac.ir


7. دانشگاه پیام نور - واحد مشهد

  آدرس: مشهد، بلوار معلم، معلم 71 ، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05138683001

  سایت: pnum.ac.ir

 


8. دانشگاه پیام نور - واحد نیشابور

  آدرس: نیشابور، کیلومتر 7 جاده باغرود، ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05142610570

  سایت: neishaboor.razavi.pnu.ac.ir