استان آذربایجان غربی

1. دانشگاه پیام نور - واحد ارومیه

  آدرس: ارومیه، انتهای بلوار 8 شهریور، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  04433855104

  سایت: www.urmia.az.pnu.ac.ir


2. دانشگاه پیام نور - واحد اشنویه

  آدرس: اشنویه، میدان انقلاب، کوی شهدای بوداقی (دخانیات سابق)، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 04444627777

  سایت: www.shno.az.pnu.ac.ir


3. دانشگاه پیام نور - واحد بوکان

  آدرس: بلوار دانشگاه، تپه علی آباد، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 04446255002

  سایت: www.bokan.az.pnu.ac.ir


4. دانشگاه پیام نور - واحد پیرانشهر

  آدرس: پیرانشهر، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور.

  تلفن: 04444236979

  سایت: www.piran.az.pnu.ac.ir


5. دانشگاه پیام نور - واحد خوی

  آدرس: خوی، میدان ولیعصر، خیابان دانشگاه، جاده قطور، دانشگاه پیام نور

  تلفن:   04436332344

  سایت: www.khoy.az.pnu.ac.ir


6. دانشگاه پیام نور - واحد مهاباد

  آدرس: مهاباد، ابتدای بلوار شهید شهریکندی، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  04442338211

  سایت: www.mahabad.az.pnu.ac.ir


7. دانشگاه پیام نور - واحد میاندوآب

  آدرس: میاندوآب، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 04445267170

  سایت: www.miandoab.az.pnu.ac.ir


8. دانشگاه پیام نور - واحد نقده

  آدرس: نقده، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  04435676036

  سایت: www.na.az.pnu.ac.ir